Halkbankası’nın Denetim Raporunda ABD’deki Davadan Kaynaklı Etkilenebileceği Noktalara Dikkat Çekildi!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 486.932.123 TL net zarar etti. Geçen yılın aynı döneminde ise şirket 1.044.294.264 TL kar elde etmişti. Bu önemli düşüş, şirketin mali performansında büyük bir gerileme olduğunu gösteriyor.

NAKİT VARLIKLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Şirketin nakit ve nakit benzerleri, 2023 yılsonuna göre %68 azalarak 26.770.785 TL’ye düştü. Ticari alacaklar da 59.140.420 TL’den 18.535.826 TL’ye geriledi. Şirketin stokları ise 3.401.199.055 TL’den 3.868.363.877 TL’ye yükseldi. Peşin ödenmiş giderler 24.431.014 TL’den 28.092.037 TL’ye çıktı.

YATIRIMLAR VE GİDERLER

Yatırım amaçlı gayrimenkul alımında 122.550.110 TL harcandı. Maddi duran varlık alımları ise 24.081.314 TL’ye ulaştı. Şirketin finansman giderleri ise 504.048.749 TL olarak kaydedildi. Dönem sonunda nakit varlıklar 26.747.697 TL olarak açıklandı.

ABD YAPTIRIMLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

ABD Güney New York Bölge Savcılığı tarafından, Türkiye Halk Bankası A.Ş. hakkında, 15 Ekim 2019’da ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ihlali iddiasıyla ceza davası açıldı. Dava, devlet dokunulmazlığına ilişkin temyiz süreci nedeniyle durdurulmuş durumda. Şu anda, ABD İstinaf Mahkemesi’nin kararı bekleniyor. Ayrıca, 27 Mart 2020’de bir grup müşteki tarafından İran’dan olan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle tazminat talebiyle hukuk davası açıldı. Bu dava, 8 Ocak 2024’te nihai olarak düşürüldü. Ancak, 26 Temmuz 2023’te benzer gerekçelerle yeni bir hukuk davası açıldı ve bu dava, ceza davasında nihai karar verilene kadar askıya alındı.

DENETİM RAPORU OLUMLU

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan sınırlı denetim sonucunda, Halk GYO’nun finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standardı 34’e uygun olduğu belirtildi. Raporda, finansal durumun tüm önemli yönleriyle doğru ve şeffaf bir şekilde yansıtıldığı ifade edildi.

Halk GYO’nun 2024 ilk çeyrek performansı, nakit akışındaki azalma ve net zararla dikkat çekiyor. Şirketin ABD yaptırımları konusundaki belirsizlikler ve finansal performansındaki bu düşüşle nasıl başa çıkacağı merak konusu. Gelecek dönemlerde şirketin bu zorlukları nasıl yönetip iyileştireceği yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x